Waar staan we nu?

Geplaatst op: 15 december 2016

We zijn nu met de gemeente en een aanleggende partij in gesprek over een convenant waarin de afspraken voor aanleg van glasvezel worden vastgelegd. Deze partij is bereid om glasvezel aan te leggen onder bepaalde voorwaarden. Er hebben nu een aantal gesprekken plaatsgevonden en begin januari treffen de partijen elkaar weer. De partijen doen hun best om tot overeenstemming te komen op alle punten om een getekend convenant te krijgen.

Dat is iets later dan gepland, omdat de marktpartij bezig is met een evaluatie van zijn glasvezel projecten in 10 gemeenten in Twente en de Achterhoek.

Specifieke ervaringen die opgedaan zijn in het buitengebied, met name door de omvang van de projecten, de bodemsoorten, specifieke terrein eigenschappen voor wat betreft bomen, smalle bermen en watergangen moeten eerst goed onderzocht en geborgd worden in de organisatie van de aanleggende partij. In Nieuwkoop spreken we over de aanleg van 275 tot 300 km glasvezel.

Deze ervaringen zijn nodig om structureel verder te kunnen bouwen aan de ambitie van deze organisatie om het hele buitengebied van Nederland toegang te bieden tot snel internet. Het evalueren van deze ervaringen kost echter tijd en veranderingen hebben impact op alle betrokken partijen. Daarom is eerst opdracht gegeven voor een gedegen marktonderzoek binnen deze organisatie. Op basis van de onderzoeksresultaten en de reacties hierop, beoordeelt deze organisatie hoe de investeringen in glasvezelnetwerken betaalbaar blijven voor iedereen.

Helaas levert dit voor ons initiatief een vertraging op van ongeveer 2 maanden.

Als het convenant getekend wordt, gaan de volgende fases in:

Fase 3: Aanleggende partij bereidt zich voor door aanvragen vergunningen en opzetten van het project en alles wat dar bij hoort. Dit duurt ongeveer 3 maanden vanaf het afsluiten van het convenant.
Fase 4: Aanbieden en afsluiten van abonnementen. U kunt hier kiezen uit diverse pakketten en dienstaanbieders. Dit duur ongeveer 2 tot 3 maanden en start na fase 3. Met de dienstaanbieders zijn de gesprekken ook al gestart over de abonnementen. Deze zullen via de website van DICO Snel Internet Buitengebied worden aangeboden.
Mogelijk komt er nog een tussenfase waarin de aanleggende partij op basis van de ervaringen een extra voorbereidingsperiode invoegt van 8 tot 10 weken om de uitrol beter en efficiënter te kunnen uitvoeren.
Fase 5: Aanleg zal plaatsvinden wanneer minimaal 50% van van de buitengebied bewoners en bedrijven een abonnement heeft afgesloten, en zal ongeveer 3 tot 4 maanden duren.

Schematisch staat dat hieronder nogmaals aangegeven.

Fases

Een paar vragen en de antwoorden

Waarom moet ik €9,99 betalen?
Met de betaling van € 9,99 beogen we 2 zaken. Ten eerste wordt de campagne die we nu voeren daarmee bekostigd. Dat wil zeggen, de flyers, website en alles dat daarmee samenhangt, verspreiding van flyers en ander materiaal en alle methoden om iedereen te bereiken in het buitengebied van Nieuwkoop. De gemeente heeft geen geld om dit te financieren, dus moeten we het zelf doen, met ondersteuning van de gemeente.
Ten tweede weten we ook dat u echt behoefte heeft en ook zal meedoen als het glasvezel in de volgende fase aangelegd gaat worden.

Wat gaat een abonnement ongeveer kosten?
Dat zal inclusief het vastrecht voor een basispakket met internet, TV en telefonie, ongeveer € 60,– gaan kosten. Dat is ongeveer ook het bedrag dat een gemiddeld huishouden nu kwijt is voor de aparte TV en internet en telefonie diensten die we nu afnemen. En u krijgt dan met glasvezel ook nog veel meer.  Voor een MKB pakket voor een bedrijf moet u ongeveer € 20,– meer rekenen.

Hoe veel keuze krijgen we straks bij abonnementen?
De verwachting is dat we minimaal 3 aanbieders voor consumenten gaan krijgen, ieder met diverse abonnementen in vele variaties. Daarnaast komen er nog naar verwachting 2 zakelijke aanbieders abonnementen aanbieden. 

Hoe gaat het straks met het email adres. Kan ik dat meenemen?
Het emailadres is afhankelijk van wat voor soort account u gebruikt. Als u een email-adres gebruikt van een andere dienstaanbieder dan waar u de dienst gaat afnemen dan kunt u dat meestal niet meenemen, bijvoorbeeld een Tele2 of KPN emailadres, tenzij deze partijen tot de dienstenaanbieder behoren. Als u bijvoorbeeld een Gmail-, Hotmail- of Outlook-emailadres heeft, kunt u dat uiteraard wel blijven gebruiken.
Het advies van DICO Snel Internet Buitengebied is om in ieder geval een email adres nu al op te zetten dat geen dienst aanbieder naam bevat achter het @, zoals hierboven aangegeven.. In de volgende nieuwsbrieven zullen we daar meer over vertellen.

Veel meer vragen en antwoorden kunt u vinden op: https://nieuwkoop.snelinternetbuitengebied.nl/vragen/