Informatie

Wie zijn wij

Welk gebied

Gemeente Nieuwkoop

Wie zijn wij

Dit initiatief wordt uitgevoerd door DICO BreedbandB.V. in samenwerking met een groep ambassadeurs en vrijwilligers in de buitengebieden van de verschillende plaatsen van Nieuwkoop. Dit initiatief wordt gefaciliteerd door gemeente Nieuwkoop, maar gefinancierd door de bewoners en bedrijven.

DICO Breedband B.V., voorheen DICO Breedband Buitengebied B.V., is opgericht door Sjouke van Dijk en Henk Jan Witteveen met de ambitie om bewoners en ondernemers in het buitengebied toegang te geven tot het supersnelle, betrouwbare én betaalbare glasvezelnetwerk. met volop expertise en ervaring in eigen huis als het gaat om de uitrol en aanleg van glasvezel in heel Nederland. Deze expertise en ervaring is op het gebied van techniek, organisatie, financiering, marketing en communicatie die nodig is om snel internet in het buitengebied mogelijk te maken.

Zo begeleidt DICO Breedband inmiddels vele gemeenten op het gebied van snel internet trajecten.

Welk gebied

Ons initiatief richt zich op alle buitengebieden van de Gemeente Nieuwkoop.

Wat hoort tot dat gebied: overal waar geen Ziggo aanwezig is, dat wil zeggen waar geen kabelaansluiting in het huis of bedrijf aanwezig is.

Wat hoort niet tot het buitengebied in onze definitie: daar waar Ziggo al een kabelaansluiting heeft in een woning of bedrijf.

Voor dit initiatief werken wij inmiddels met ambassadeurs voor de diverse gebieden maar wij kunnen altijd nieuwe ambassadeurs gebruiken.

U kunt zich hier aanmelden.

ONze AMBASSADEURS

 

Gemeente Nieuwkoop

BAG_woonplaatsen_-_Gemeente_Nieuwkoop

Hoe zit het verloop van de realisatie van glasvezel er vanaf nu uit?

Hoe ziet het initiatief eruit in de tijd, wanneer hebben we snel internet ?

Hoe zit het verloop van de realisatie van glasvezel er vanaf nu uit?

Op dinsdag 21 november geeft DICO Snel Internet Buitengebied in samenwerking met de gemeentes Kaag en Braassem en Nieuwkoop de officiële aftrap voor de vraagbundelingscampagne voor glasvezel. Dat is hard nodig, want met glasvezel heeft u toegang tot razendsnel internet en superscherpe televisie. Zo maken we ook het buitengebied van Kaag en Braassem en Nieuwkoop klaar voor de digitale ontwikkelingen op het gebied van werken, wonen, studeren, veiligheid en zorg op afstand. Op deze manier zorgen we ervoor dat het buitengebied eindelijk eens voorloopt.

Voordat we beginnen met de aanleg van glasvezel, willen we eerst zeker weten dat meer dan de helft van de huishoudens mee wil doen. Vraagbundeling noemen we dat. Daarom vragen we iedereen die graag snel internet en scherpe televisie wil zich vóór 9 april 2018 aan te melden. Halen we tijdens de vraagbundelingsperiode minimaal 50%? Dan gaat de aanleg van glasvezel door. Wanneer het percentage op 9 april 2018 onder de 50% zit, zal er voorlopig niet worden begonnen met de aanleg van glasvezel. Dit willen wij natuurlijk met zijn allen voorkomen, daarom is het heel erg belangrijk om u zo snel mogelijk in te schrijven.

Hoe zit het initiatief er nu in de praktijk ongeveer uit in fases, inclusief de tijdsverdeling hiervan? Onder de infograpic vindt u een uitgebreidere uitleg van elke fase.

 • Fase 1 - Interessepeiling
 • In fase 1 wordt het initiatief ontwikkeld, de website gemaakt en bewoners gevraagd om ons te ondersteunen en gebied-specifieke campagnes op te zetten. Deze campagne die via alle media zal lopen heeft maar 1 doel: We moeten 60% van de bewoners motiveren om zich in te schrijven via deze website en andere buitengebied bewoners motiveren om zich ook in te schrijven.

  Bij inschrijving betaalt u een eenmalig bedrag van €9,99 als huishouden of €40,00 als bedrijf inclusief BTW via een Ideal betaling. U ontvangt de factuur maximaal 14 werkdagen na betaling.

 • Fase 2 - Bepalen aanleggende partij + overeenkomst
 • In fase 2 , die pas start nadat 60% van de bewoners zich heeft ingeschreven, wordt er gesproken met alle partijen die kunnen aanleggen en daarbij wordt de beste partij voor ons gebied gekozen.

 • Fase 3 - Voorbereiding dienstaanbieders en aanleggende partij
 • In fase 3 gaat de glasvezel aanleggende partij alles regelen: ontwerp maken, vergunningen, aannemers, financiering, dienstenaanbieders en alle overige planbare zaken.

 • Fase 4 - Vraagbundeling
 • In fase 4 moet weer door ons als bewoners een mijlpaal gehaald worden. 50% van de bewoners van de buitengebieden moet zich inschrijven bij een dienstenaanbieder. Dit zal gepaard gaan met informatiesessies, waarbij de dienstaanbieders zich zullen presenteren op diverse locaties in onze gemeente en wij uitgebreide voorlichtingssessies gaan houden. Zodra we de grens van 50% inschrijving gepasseerd zijn, zal de aanleg starten.

 • Fase 5 - Deadline vraagbundeling (50% inschrijvingen) en besluit aanleg
 • Op 9 april 2018 eindigt de vraagbundelingscampagne. Is het percentage op deze datum gehaald? Dan gaat de aanleg van glasvezel definitief door! Is het percentage op deze datum niet gehaald? Dan gaat de aanleg van glasvezel definitief niet door en zullen er voorlopig ook geen andere plannen ontstaan om dit alsnog te realiseren. Het is dus een unieke en eenmalige kans om het buitengebied te voorzien van een betrouwbare internetverbinding via glasvezel. Als 70% van de bewoners zich inschrijft, dan krijgt iedereen €75 euro retour.

  • Bij een geslaagde vraagbundeling start de aanleg in april 2018. Voor het einde van 2018 is 90% van de aangemelde huishoudens op glasvezel aangesloten. Eind eerste kwartaal van 2019 is 100% van de aangemelde huishoudens op glasvezel aangesloten.

Hoe ziet het initiatief eruit in de tijd, wanneer hebben we snel internet ?

U kunt aan het schema zien wanneer we snel internet hebben.

Welke oorzaken kunnen de doorlooptijd beïnvloeden?

Allereerst wordt een deel van de doorlooptijd bepaald door hoe snel we bewoners en bedrijven mee kunnen krijgen om zich via de website in te schrijven vanaf 8 januari 2018 voor de abonnementen. Daarvoor wordt een nieuwe website gebouwd. Hoe sneller we de 50% norm halen hoe sneller we snel internet in het buitengebied hebben. Uiterlijk 9 april 2018 wordt moeten we deze 50% hebben gehaald. Als we het voor elkaar krijgen om dit eerder te realiseren, dan hebben we ook eerder zekerheid van aanleg. Halen we geen 50% dan zal er geen aanleg plaats gaan vinden.

De aanleg zal starten medio april 2018 en voor het eind van het jaar moet 90% van de bedrijven en huishoudens die een abonnement hebben genomen aangesloten zijn op het netwerk en de diensten geleverd krijgen. Het doel is om voor het einde van het eerste kwartaal van 2019 iedereen aangesloten te hebben.

Wat kan de aanlegsnelheid beïnvloeden?

Bij een strenge winter met veel vorst in de grond kan er niet worden gegraven totdat de vorst weg is en er weer gegraven kan worden.

Op bepaalde momenten in het jaar mag er ook niet bij of in de buurt van dijken gegraven worden.

Daar waar er over boerenland gegaan moet worden, kan het zijn dat er eerst geoogst is.

Normaal duurt het bij een gemeente ongeveer 8 weken voordat er een vergunning wordt afgegeven maar vergunningen van waterschap duren doorgaans langer en in of bij een spoordijk kan het zelfs tot 6 maanden duren voordat er een vergunning wordt verleend.

Wat betaalt u voor een aansluiting?

Wat krijgt u meer dan dat u nu heeft?

Wat betaalt u voor een aansluiting?

Er zijn 2 kostenposten die van belang zijn. Allereerst de project kosten.

Interessepeiling

1 – U betaalt bij inschrijving via Ideal € 9,99 als huishouden en € 40,00 als bedrijf inclusief BTW ter bekostiging van de campagnes en promoties om 60% van de huishoudens en bedrijven zich in te laten schrijven op deze website. Dit bedrag moet altijd worden betaald, ook als we de grens van de 60% niet halen.

Nadat we na het halen van de grens van 60% een aanleggende partij hebben gevonden, gaat deze na de tweede mijlpaal die we moeten halen van 60% dienstinschrijving, definitief graven. Dan volgt er nogmaals een betaling. Deze vindt plaats direct nadat de aanleggende partij getekend heeft voor het aanleggen. Deze Ideal betaling bedraagt voor de huishoudens € 65,00 en voor bedrijven € 121,00 inclusief BTW eenmalig. Deze betaling vindt bij iedereen die zich bij de eerste fase heeft ingeschreven en waar daadwerkelijk glasvezel kan worden geleverd, ook als u achteraf besluit niet mee te doen.

De interessepeiling stopt uiterlijk 7 januari 2018.

Als u uiteindelijk de dienst geleverd heeft gekregen gaat het volgende gelden.

Vraagbundeling

2 –  U betaalt de prijs van een normaal abonnement met TV, internet en telefonie zoals dat betaald wordt in de kernen, naar verwachting tussen de € 47 en € 53 per maand, afhankelijke van het pakket en de serviceprovider die u kiest. Daarnaast betaalt u een vastrecht, die €14,50 per maand zal bedragen. Dit vastrecht kan ook in een keer betaald worden, dan komt het neer op een bedrag van €1815,- eenmalig. U betaalt geen aansluitkosten als u tijdens de vraagbundelingscampagne een abonnement afneemt. Als u besluit niet mee te doen en zich later bedenkt, dan komen de aansluitkosten neer op bedragen van rond de €2500,-.

Nieuwkoop Nieuwveense Jaagpad

Wat krijgt u meer dan dat u nu heeft?

Supersnel internet met zowel een supersnelle download- als uploadsnelheid. U kunt kiezen voor abonnementen die in de regel starten met 50 Mb/s down- en uploadsnelheid oplopend tot abonnementen tot 500 Mb/s down- en uploadsnelheid of hoger.

Interactieve televisie in HD, en straks 4K, programma’s opnemen in de cloud en andere moderne online-diensten zoals Netflix, Pathé Thuis en Videoland. Daarnaast komen steeds meer nieuwe diensten op de markt zoals virtual reality, nieuwe 3D-technieken maar ook ‘smart home’ diensten voor het beveiligen en automatiseren van je huis, bedrijf en je dieren zoals camera- bewaking met HD-kwaliteit.

Betaalt u dan meer?

Dat hangt erg af van uw huidige situatie maar in de regel gaat u niet veel meer betalen dan uw huidige abonnementen.

U betaalt weliswaar een vastrecht bovenop het standaard abonnementsgeld, zoals dat nu bij de gangbare dienstaanbieders op de websites staan, maar omdat u nu meestal gescheiden abonnementen heeft voor TV (Digitenne, CanalDigitaal) en internet / telefonie (meestal langzaam DSL), is uw nieuwe situatie in het algemeen niet duurder. Zeker als u een alternatieve internetoplossing heeft geregeld voor woning of bedrijf, bijvoorbeeld met 4G of satelliet, zult u veel goedkoper uit zijn.

Het aanbod aan serviceproviders

Bij de vraagbundelingscampagne zal er een speciale website ingericht worden waar de verschillende providers en hun pakketten te zien zullen zijn. De serviceproviders die op de glasvezelkabel hun diensten zullen aanbieden zijn SolconMultifiberCBizz en WeServe. U kunt de websites van deze providers bezoeken om uzelf alvast te oriënteren op de mogelijkheden.

44%
Waar staan wij met het initiatief

Waar staan wij met het initiatief?

Waar staan wij met het initiatief?

We zitten nu in fase 4:

1. De interessepeiling is afgerond in 2016 en we hebben voldoende gehaald om een marktpartij te interesseren voor aanleg.
2. We zitten nu in de vraagbundeling. Dat betekent dat u een abonnement met afsluiten met een internet service provider, Solcon, Multifiber, Cbizz of WeServe, en dat 50% van de buitengebied bewoners van Nieuwkoop en Kaag en Braassem mee moet doen voor 9 april 2018.
Glasvezel wordt aangelegd als 50% van de bewoners en bedrijven een abonnement neemt in de vraagbundelingscampagne.

Een inschrijving in de interessepeiling bij DICO is niet voldoende om glasvezel in uw woning te krijgen. Dat kan alleen door een abonnement te nemen met een combinatie van vastrecht en afkoop via Glasdraad Groene Hart.

 

De aanleg start zodra we 50% abonnementen bereikt hebben gemeten over de gehele gebied Kaag en Braassem Nieuwkoop.

BAG_woonplaatsen_-_Gemeente_Nieuwkoop

Wat is snel internet?

Wat is snel internet?

Wij spreken hier van snel internet als je dezelfde snelheid kan halen als wat Ziggo biedt in de dorpskernen. Momenteel is dat tot 200 Megabit per seconde downloadsnelheid.

Maar wat heeft een modern huishouden of bedrijf eigenlijk nodig, hoe snel moet het internet zijn?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een modern gezin van 3 a 4 personen ongeveer 30 tot 50 Megabit per seconde nodig heeft voor al het internet gebruik (browsen, online gamen, YouTube en inclusief gewone TV via dezelfde verbinding). De verwachting is dat dit elk jaar ongeveer met 10 tot 15% zal toenemen. Daarmee is de verwachting dat een modern gezin in 2020 rond de 120 tot 160 Megabit per seconde nodig zal hebben.

Het internet dat wij voor ogen hebben in de buitengebieden zal toekomstvast glasvezel zijn. Technisch gesproken kan over glasvezel enorm veel data verkeer getransporteerd worden tot vele Gigabits per seconde. Op dit moment worden meestal internetabonnementen aangeboden met een snelheid van 50 Mbps download en upload tot 500 Mbps download en upload.

Het Europese beleid

De Europese Unie heeft de ambitie vastgelegd dat uiterlijk in 2020 iedereen in Europa toegang moet hebben tot breedband-internet. Dat internet zal een minimale snelheid moeten hebben van 30 Mbps en van de helft van de aansluitingen wordt verwacht dat deze 100 Mbps kan halen.  Klik hier voor meer informatie. Hoewel het grootste deel van Nederland al ruimschoots aan de doelstelling voldoet, benadrukt dit de situatie van de buitengebieden: met de aanleg van glasvezel doen we in ieder geval weer mee met de rest van Nederland en maken we onze omgeving weer leefbaar.

Pien Schrama - Nieuwveen - Blokland en omgeving

"Snel internet vind ik een basisvoorziening, voor iedereen dus ook in het buitengebied. Niet alleen belangrijk voor bedrijven maar ook voor particulieren. Er gaat steeds meer digitaal, ook zorg op afstand komt dichterbij. De huidige snelheid van het internet in ons buitengebied is daarvoor onvoldoende."

Ruud en Wendy Duijnisveld - Nieuwveen - Nieuwveense Jaagpad

“Er wordt alleen maar meer gedaan via internet!”

Jan Verburg - Nieuwveens - Nieuwveense Jaagpad

“Breedband internet is alleen mogelijk als we dat met een grote groep doen, dit is dé mogelijkheid om dat te realiseren!”

Gerrit Splinter - Zevenhoven - kern en industrieterreinen

“Weet u? Als u denkt het nu nog niet nodig te hebben, dan doet u het zeker volgend jaar. Dus nu inschrijven!”

Arvid Degenaars - Ter Aar- Geerweg

"Optimaal dataverkeer bepaalt onze toekomst!"

Nico van Elteren - Nieuwveen - Nieuwkoop - industrieterreinen

Mariska en Daan de Kleer - Ter Aar - Ringdijk

Daan: "Ik wil onbeperkt gamen en geen beperkingen met downloaden."

Bram Rijsdijk - Papenveer - Ter Aar - Langeraar

“Deze kans krijgen we niet meer !"

Jan Hardenberg - Langeraar - Industrieterrein Bovenland

“Snel internet voor iedereen !”

Pieter Wijfjes - Vrouwenakker

“Voor de agrarische sector is snel internet in het buitengebied onmisbaar!”

Maurice van der Hoorn - Ter Aar - Paradijsweg

"Nu hebben we de kans om de buiten gebieden op voorsprong te zetten door gezamenlijk te kiezen voor glasvezel en klaar voor de toekomst te zijn."

Rene Kuijf - Nieuwkoop - Zuideinde

“Samen sneller internet !"